سیستم سنام (سامانه نوین امور مالی) برای مدیریت مراوده مالی بین نمایندگان و بیمه پارسیان طراحی شده است. این سیستم هم اکنون با سیستم مدیریت بیمه نامه اتومبیل سایه‌بون عملیاتی شده و مدیریت مالی بیمه‌نامه‌های اتومبیل پارسیان از طریق این سیستم انجام می‌شوند.

امکانات سیستم سنام به شرح زیر است:

• مدیریت اعتبارات و بدهیهای نمایندگان
• کنترل دسترسی روی سیستم سایه‌بون بر اساس میزان بدهی در سیستم سنام
• ثبت اسناد مالی روی اعتبارات و بدهیهای بیمه‌ای
• پشتیبانی از انواع روش‌های پرداخت مانند نقد، فیش بانکی، پایانه بانکی، چک، حساب فی ما بین، پرداخت اینترنتی و پرداختهای شخص سوم
• تایید وصول اعتبارات از طریق کد مشتری
• پرداخت اتوماتیک با سیستم پایا ACH
• انواع گزارشات مالی
• گزارشات وصولی برای محاسبه کارمزد نمایندگان
• پشتیبانی از امکانات نمایندگان خاص مانند حسابهای مخصوص، بازاریابان، اعتبارات مجازی