شرکت فرازپردازان با خط مشی استفاده از فناوری روز در حل مشکلات صنعتی، مبادرت به شروع تحقیق و توسعه در زمینه ارزهای نوپدید نموده است. یکی از معروف ترین ارزهای نوپدید که بر اساس فناوری زنجیره بلوکی شکل گرفته است بیت کوین می باشد. در این ارائه که توسط آقای عباس تهرانی‌فر صورت گرفت، ایشان به بررسی و معرفی این فناوری از بعد فنی پرداختند. این ارائه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ در محل کافه آی تی واقع در شرکت فناپ صورت گرفت.

۱۰۵۲۳۹۸۱_۳۹۷۶۳۵۹۹۷۰۶۳۵۳۹_۳۱۷۳۴۳۱۵۷۹۷۳۶۵۰۷۹۹۹_n

۱۰۹۹۷۶۲۱_۴۱۰۹۳۶۷۰۵۷۳۳۴۶۸_۲۵۷۸۳۹۱۸۷۴۵۲۴۸۱۵۷۷۴_o