شرکت فناپ با همکاری کافه آی تی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ با برگزاری یک نشست تخصصی به بررسی جایگاه ارزهای نوپدید و فناوری زنجیره بلوکی در کشور ایران پرداخت. در این نشست آقای عباس تهرانی‌فر به عنوان کارشناس فنی در زمینه فناوری زنجیره بلوکی حضور داشت.

۱۶۲۲۱۱۹_۴۱۰۹۴۲۴۰۵۷۳۲۸۹۸_۳۶۱۱۱۴۵۷۷۷۲۶۶۰۰۹۰۷۱_n

IMG_2015